Kết quả tìm được 'xin giấy phép an toàn thực phẩm chức năng'

Tư vấn xin giấy phép an toàn thực phẩm thực phẩm chức năng

Tư vấn xin giấy phép an toàn thực phẩm thực phẩm chức năng

Cơ sở kinh doanh doanh sản xuất thực phẩm chức năng dạng trà túi lọc ở Bình Thạnh với doanh thu 100 – 200 triệu/tháng.

Thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện nào về an toàn thực phẩm?

Thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện nào về an toàn thực phẩm?

Theo Điều 14 Luật an toàn thực phẩm quy định thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện sau: Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật an toàn thực phẩm. Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức […]

Copyright ©2012