Quy định mới nhất xử phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Chính phủ vừa ban hành quy định về xử phạt hành chính trong vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng. Các mức xử phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm được đưa ra chi tiết hơn và có sự điều chỉnh. Sơ lược […]