Luật quảng cáo và an toàn thực phẩm ‘đá’ nhau

Luật quảng cáo và an toàn thực phẩm ‘đá’ nhau

Cơ quan quản lý chuyên ngành về y tế cho rằng, các quy định về quảng cáo cần phải tuân thủ Luật chuyên ngành. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch đề nghị khi xây dựng nghị định hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo […]