Thanh long: Thực phẩm rất tốt cho người đang muốn giảm cân cùng vô vàn lợi ích khác