Thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện nào về an toàn thực phẩm?

an toàn thực phẩm chức năng

Theo Điều 14 Luật an toàn thực phẩm quy định thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật an toàn thực phẩm.
  2. Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố.
  3. Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm.
  4. Tuân thủ các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thực phẩm chức năng.

Có thể bạn quan tâm