Tin xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Capical Seaweed Consumer Việt Nam