Trang chủ » Tư vấn quản lý chất lượng

Tư vấn đào tạo và cấp chứng nhận HACCP

Tư vấn đào tạo và cấp chứng nhận HACCP

Quy trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực phẩm kiểm soát mọi mối nguy tiềm ẩn trong suốt quá trình sản xuất đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm của họ an toàn cho người tiêu dùng.

Tư vấn đào tạo cấp chứng nhận ISO 22000

Tư vấn đào tạo cấp chứng nhận ISO 22000

Chương trình Tư vấn đào tạo cấp chứng nhận ISO 22000 tại FNC sẽ giúp các doanh nghiệp phân tích, kiểm soát các mối nguy từ trang trại đến bàn ăn. ISO 22000 được nhìn nhận là đơn vị có hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tốt, đảm bảo sản xuất và cung ứng cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn chất lượng.

Copyright ©2012