Xác minh thông tin, tăng cường biện pháp kiểm soát ngộ độc thực phẩm