Xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn: Kiểm soát chặt nhóm hàng nông sản chủ lực