Xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm